Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HÀ NỘI
Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội
  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp: 0246 253 4301
  • Phòng Kinh doanh Học liệu và Dự án: 0246 253 4308/09
  • Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm: 0246 253 4303

Tin tức sự kiện

NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo Sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực
NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo Sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

Quan hệ cổ đông

Thư mời (kèm tài liệu) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thư mời (kèm tài liệu) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Giới thiệu sách

Trân trọng giới thiệu Bộ sách phát triển năng lực trong các môn học cấp THCS
Trân trọng giới thiệu Bộ sách phát triển năng lực trong các môn học cấp THCS

HAEBCO

VIDEO

Sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực: nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

ĐỐI TÁC